LeasePlotter

Leasecontract


{{billing_company}}

Datum van aanvraag: 5 October 2022

this is testing

Facturering

De facturering van het termijn bedrag geschiedt vooraf en is per maand.

De facturering van het extra verbruik M2/ML geschiedt achteraf per 12 maanden

De betaling uit hoofde van de overeenkomst zal geschieden middels automatische incasso van bankrekeningnummer.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Deze overeenkomst komt eerst tot stand na ondertekening door Afnemer. Afnemer verklaart door ondertekening van de overeenkomst kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van LeasePlotter, alsmede de toepasselijkheid daarvan accepteert op deze overeenkomst.

DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan LeasePlotter.nl om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om overeenkomstig de opdracht van LeasePlotter.nl doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.   

De ondertekenaar verklaart indien akkoord met bovenstaand deze machtiging rechtsgeldig te tekenen.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Leasecontract
lock iconUnique Document ID: 21f6c6e008d4914f55439c7e65d44c533c04cab3
Timestamp Audit
18 June 2020 10:15 CESTLeasecontract Uploaded by Hans Tervoort (DGA) - info@leaseplotter.nl IP 83.83.30.73